Data wydarzenia: 24-09-21

w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Data wydarzenia: 24-09-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie wniosku o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów wojskowych na rok 2022