Data wydarzenia: 13-12-19

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 grudnia 2019 r.

 

Data wydarzenia: 13-12-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Data wydarzenia: 13-12-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (nr wykazu B 479)

Data wydarzenia: 10-12-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Data wydarzenia: 10-12-19

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw