Data wydarzenia: 29-10-21

w sprawie niektórych wypowiedzi sędziów w mediach społecznościowych

 

Data wydarzenia: 28-10-21

w przedmiocie udziału sędziów w akcjach społecznych

 

Data wydarzenia: 28-10-21

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

 

Data wydarzenia: 28-10-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

 

Data wydarzenia: 15-10-21

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, (B 598) oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych. (B 597).