Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Data wydarzenia: 18-11-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Data wydarzenia: 18-11-20

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie projektu ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.