STANOWISKO
Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji i
Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017 r.

1.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu widząc potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli rzeczypospolitej Polskiej, mają na uwadze konieczność zachowania w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sadow i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych wyrażone w uchwale nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.

1.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Oławie z 2 lutego 2016 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Oławie popiera uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów przyjęte w Warszawie dnia 30 stycznia 2017 r.