Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

 

Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD297).

 

Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej powoływanych do przygotowania i przeprowadzania egzaminu referendarskiego.

 

Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw