Idea utworzenia w Polsce rady sądownictwa zrodziła się w 1981 r. Postulowano wtedy, aby przywrócić naruszoną w czasie PRL zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów i uwolnić wymiar sprawiedliwości spod kurateli aparatu partyjnego. Potrzeba taka była sygnalizowana zarówno przez społeczeństwo jak i przez samych sędziów, których w tamtym czasie powoływała i odwoływała Rada Państwa na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Andrzej Adamczuk członek Rady od 21 marca 2014 r. - Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 26 lutego 2014 r. - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)

Rafał Ambrozik członek Rady od 18 grudnia 2015 r. do 11 listopada 2019 r. (senator)

Marek Ast członek Rady od 22 listopada 2019 r. do 12 listopada 2023 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 22 listopada 2019 r.)
Filomena Barczewska członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Najwyższego)
Ewa Barnaszewska członek Rady od 19 marca 2006 r. - wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów 15 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu) od dnia 20 marca 2010 r. do 20 marca 2014 r. /2-ga kadencja/ (wybrana w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów)
Jerzy Bączyk członek Rady od 18 grudnia 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu)
Aleksander Bentkowski członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 9 stycznia 1991 r. (Minister Sprawiedliwości) od 24 marca 1994 r. do 15 października 1997 r. (poseł)
Marek Biernacki członek Rady od 6 maja 2013 r.  do 22 września 2014 r. (Minister Sprawiedliwości)

Irena Bochniak członek Rady od 13 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)

Adam Bodnar członek Rady od 13 grudnia 2023 r. (Minister Sprawiedliwości)
Anna Bogucka-Skowrońska członek Rady od 4 grudnia 1997 r. do 16 listopada 2001 r. (senator)
Łukasz Bojarski członek Rady od 21 września 2010 r. do 30 września 2015 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)
Grzegorz Borkowski członek Rady od 13 maja 2002 r. do 13 maja 2006 - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Małgorzata Borowiec członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, od 25 listopada 1997 r. - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Borys Budka członek Rady od 4 maja 2015 r. do 16 listopada 2015 r. (Minister Sprawiedliwości); od 25 listopada 2015 r. do 11 listopada 2019 r. (Poseł)
Jan Bury członek Rady od 14 grudnia 2001 r. do 27 stycznia 2006 r. od 27 stycznia 2006 r. do 22 grudnia 2011 r. od 22 grudnia 2011 r. do 25 listopada 2015 r. (Poseł)
Marek Celej członek Rady od 10 kwietnia 1998 r. do 6 stycznia 2006 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)
Ewa Chałubińska członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi) od 19 marca 2006 r.do 19 marca 2010 r.

Jacek Chlebny członek Rady od 18 lutego 2022 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Jarosław Chmielewski członek Rady od 22 grudnia 2005 r. do 20 grudnia 2007 r. (senator)
Stanisław Marcin Chmielewski członek Rady od 19 grudnia 2007 r. do 22 grudnia 2011 r. (Poseł)

Katarzyna Chmura członek Rady od 21 maja 2021 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Malborku (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członka w KRS z 20 maja 2021 r.); 2-ga kadencja członek Rady od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)
Piotr Chojnacki członek Rady od 22 stycznia 1992 r. do 17 listopada 1993 r. (senator) od 24 marca 1994 r. do 15 października 1997 r. (poseł).
Jan Chojnowski członek Rady od 4 grudnia 1997 r. do 16 listopada 2001 r. (senator)
Wiesław Chrzanowski członek Rady od 23 stycznia 1991 r. do 20 listopada 1991 r. (Minister Sprawiedliwości)
Włodzimierz Cimoszewicz członek Rady od 17 listopada 1993 r. do 17 lutego 1995 r. (Minister Sprawiedliwości)
Andrzej Czuma członek Rady od 23 stycznia 2009 r. do 13 października 2009 r. – Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Ćwiąkalski Członek Rady od 16 listopada 2007 r. do 21 stycznia 2009 r. – Minister Sprawiedliwości

Anna Dalkowska członek Rady od 13 maja 2022 r. - Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)
Bogusław Dauter członek Rady od 24 marca 1994 r. do 29 czerwca 1995 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach)
Stanisław Dąbrowski członek Rady od 21 marca 2002 r. do 21 marca 2006 r. od 22 marca 2006 r. do 22 marca 2010 r. (wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego 27 lutego 2006 r., sędzia Sądu Najwyższego), Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 4 marca 2004 r. do 21 marca 2006 r., a od  od 27 marca 2006 r. do 22 marca 2010 r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, następnie od 19 października 2010 r. do 9 stycznia 2014 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego)
Andrzej Mikołaj Dera członek Rady od 23 marca 2006 r. do 22 grudnia 2011 r. (Poseł)
Janusz Dobrosz członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 27 września 1991 r. (poseł)
Janusz Drachal członek Rady od 16 maja 2014 r. (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wybrany w dniu 23 kwietnia 2014 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego) - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Dariusz Drajewicz członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.); Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 27 kwietnia 2018 r. do 18 lutego 2020 r. (zrzeczenie się z funkcji Wiceprzewodniczącego KRS z dniem 18 lutego 2020 r.); 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.); - 13 stycznia 2023 r. powołany na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Jarosław Dudzicz członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.)
Zbigniew Dyka członek Rady od 23 grudnia 1991 r. do 17 marca 1993 r. (Minister Sprawiedliwości)
Marian Filar członek Rady od 19 grudnia 2007 r. do 22 grudnia 2011 r. (Poseł)
Teresa Flemming-Kulesza członek Rady od 21 marca 2002 r. do 21 marca 2006 r. (sędzia Sądu Najwyższego) od 19 marca 2006 r. do 19 marca 2010 r.
Grzegorz Furmankiewicz członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.) - 10 lipca 2019 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krośnie; 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)
Andrzej Gaberle członek Rady od 24 marca 1994 r. do 15 października 1997 r. (poseł)
Lech Gardocki członek Rady od 17 października 1998 r. do 18 października 2010 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego)

Kamila Gasiuk-Pihowicz członek Rady od 14 listopada 2023 r. do 10 czerwca 2024 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członka KRS z 14 listopada 2023 r.) - 10 czerwca 2024 r. wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego
Małgorzata Gersdorf członek Rady od 30 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2020 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego); Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa od 23 stycznia 2018 r. do 6 marca 2018 r. (w dniu 6 marca 2018 r. Pierwsza Prezes SN złożyła rezygnację z funkcji Przewodniczącej KRS)
Grzegorz Gładysz członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie) od 19 marca 2006 r. do 19 marca 2010 r.
Barbara Godlewska-Michalak członek Rady od 20 marca 2006 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacji 16 marca 2006 r. ), 2-kadencja od dnia 21 marca 2010 r. do 21 marca 2014 r. (wybrana w dniu 17 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacji)
Janusz Godyń członek Rady od 5 września 1990 r. do 24 marca 1998 r. (Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Wojskową)
Stanisław Gogacz członek Rady od 18 grudnia 2015 r. do 11 listopada 2019 r. (senator)
Katarzyna Gonera od dnia 23 marca 2010 r. - Sędzia Sądu Najwyższego (wybrana w dniu 22 lutego 2010 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego), 2-kdencja od 24 marca 2014 r. (wybrana w dniu 10 marca 2014 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego) - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Gabriela Gorzan członek Rady 18 marca 1998 r. do 15 stycznia 2002 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu)
Przemysław Edgar Gosiewski członek Rady od 27 stycznia 2006 r. do 12 czerwca 2006 r. - poseł
Jarosław Gowin członek Rady od 18 listopada 2011 r. do 6 maja 2013 r.  (Minister Sprawiedliwości)
Piotr Górecki członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. - (sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu) Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 4 marca 2004 r. do 18 marca 2006 r.
Antoni Górski od dnia 23 marca 2010 r. do 23 marca 2014 r. (wybrany w dniu 22 lutego 2010 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego) Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 31 marca 2010 r. do 23 marca 2014 r.
Cezary Grabarczyk członek Rady od 19 grudnia 2002 r. do 27 stycznia 2006 r. (poseł); od 22 września 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (Minister Sprawiedliwości)
Jan Grzęda członek Rady od 12 lutego 2016 r. (Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes WSA w Gorzowie Wlkp.) - wybrany w dniu 11 stycznia 2016 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Jacek Gudowski członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, od 1 lipca 1990 r. - sędzia Sądu Najwyższego) od 20 marca 1998 r. do 20 marca 2002 r. (sędzia Sądu Najwyższego)
Alina Gut członek Rady od 27 stycznia 2006 r. do 22 lutego 2006 r. (poseł)
Tadeusz Julian Haczkiewicz członek Rady od dnia 21 marca 2010 r. (wybrany w dniu 17 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacji) do dnia 28 maja 2010 r.
Roman Hauser członek Rady od 21 maja 1992 r. do 21 maja 2004 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) od 23 maja 2010 r. do 6 listopada 2015 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 6 maja 2014 r. do 6 listopada 2015 r.
Stanisław Iwanicki członek Rady od 5 lipca 2001 r. do 19 października 2001 r. (Minister Sprawiedliwości)
Józef Iwulski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Najwyższego) od 20 marca 1998 r. do 20 marca 2002 r. (sędzia Sądu Najwyższego) Wiceprzewodniczący Rady od 16 kwietnia 1998 r. do 20 marca 2002 r.
Andrzej Jagiełło członek Rady 14 lutego 2000 r. do 14 lutego 2004 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach) Przewodniczący Rady od 4 kwietnia 2002 r. - 14 lutego 2004 r. ; członek Rady od 11 lutego 2012 r. do 11 lutego 2016 r. - wybrany w dniu 19 grudnia 2011 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych.
Joachim Janik członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Opolu) od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Opolu) Wiceprzewodniczący Rady od 20 listopada 1997 r. do 24 marca 1998 r. i od 16 kwietnia 1998 r. do 17 marca 2002 r.
Paweł Jaros członek Rady od 19 listopada 1997 r. do 13 lutego 2001 r. (poseł)
Mirosław Jaroszewski członek Rady od 25 stycznia 2002 r. do 25 stycznia 2006 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie) od 26 stycznia 2006 r. do 26 stycznia 2010 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie)
Jerzy Jasiński członek Rady od 25 września 1991 r. do 13 grudnia 1995 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)
Wojciech Jasiński członek Rady od 27 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2006 r. (poseł)
Jerzy Jaskiernia członek Rady od 26 kwietnia 1995 r. do 11 stycznia 1996 r. (Minister Sprawiedliwości)
Marek Jaskulski członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.); 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)
Wiesław Johann  członek Rady od 30 września 2015 r. do 24 stycznia 2024 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP); Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 27 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2022 r. (rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego KRS)
Ryszard Juszkiewicz członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 17 grudnia 1991 r. (senator)
Lech Kaczyński członek Rady od 12 czerwca 2000 r. do 5 lipca 2001 r. (Minister Sprawiedliwości) od 14 grudnia 2001 r. do 9 listopada 2002 r. (poseł)
Andrzej Kalwas członek Rady od 6 września 2004 r. do 31 października 2005 r. ( Minister Sprawiedliwości)
Irena Kaminska członek Rady 17 marca 1998 r. do 15 stycznia 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi)
Roman Karaś członek Rady od 15 grudnia 1993 r. do 14 października 1997 r. (senator)
Marek Kasperczak członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojskowego) od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie) Wiceprzewodniczący Rady od 24 marca 1994 r. do 13 lutego 1996 r.
Roman Kęska członek Rady od 17 marca 2004 r. do 16 marca 2008 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach). 0d 17 marca 2008 r. do 18 marca 2012 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach)
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 27 marca 2006 r. do 16 marca 2008 r. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 8 kwietnia 2008 r. do 18 marca 2012 r.
Leon Kieres członek Rady od 19 listopada 2009 r. do 21 grudnia 2011 r. (Senator)
Tadeusz Kilian członek Rady od 28 marca 2001 r. do 14 grudnia 2001 r. (poseł)
Juliusz Kleeberg członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, od lutego 1995 r. - sędzia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach) od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, od 23 stycznia 2001 r. sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach)
Joanna Kołodziej-Michałowicz członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.); 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.); - 13 stycznia 2023 r. powołana na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku
Jędrzej Kondek członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.)
Andrzej Konopka członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego we Włocławku, od 14 czerwca 1993 r. - sędzia Sądu Najwyższego) od 18 kwietnia 1996 do 24 marca 1998 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)
Michał Kopeć członek Rady od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, od 20 kwietnia 2000 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku)
Sławomir Piotr Kopyciński członek Rady od 22 grudnia 2011 r. do 25 listopada 2015 r. (Poseł)

Bartosz Kownacki członek Rady od 22 listopada 2019 r. do 12 listopada 2023 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 22 listopada 2019 r.)
Lech Kozioł członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 17 grudnia 1991 r. (senator)
Mirosław Krajewski członek Rady od 23 marca 2006 r. do 19 grudnia 2007 r. (poseł)
Andrzej Kram członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej) od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej)
Jan Kremer członek Rady od 28 czerwca 2010 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie (wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacji w dniu 28 czerwca 2010 r.), 2-kadencja od 29 czerwca 2014 r. (wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych w dniu 12 marca 2014 r.) - Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 5 lutego 2018 r. - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)

Robert Kropiwnicki członek Rady od 14 listopada 2023 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członka KRS z 14 listopada 2023 r.)
Zbigniew Kruszewski członek Rady od 16 listopada 2001 r. do 22 grudnia 2005 r. (senator)

Maciej Krzyżanowski członek Rady od 25 stycznia 2024 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)
Leszek Kubicki członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 6 grudnia 1990 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP) od 13 lutego 1996 r. do 15 października 1997 r. (Minister Sprawiedliwości)
Zygmunt Kufel członek Rady od 26 lutego 1992 r. do 23 lutego 1994 r. (poseł)
Teresa Kurcyusz-Furmanik członek Rady od 7 marca 2018 r. - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.) - do 11 stycznia 2021 r. (wygaśnięcie mandatu członka KRS w związku przejściem w stan spoczynku z dniem 12 stycznia 2021 r.)
Grzegorz Kurczuk członek Rady od 24 marca 1994 r. do 15 października 1997 r. (senator) od 14 grudnia 2001 r. do 6 lipca 2002 r. ( poseł), od 6 lipca 2002 r. do 2 maja 2004 r. ( Minister Sprawiedliwości)
Barbara Kurzeja członek Rady od 19 marca 2002 r.  do 19 marca 2006 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach)
Jerzy Kuźniar członek Rady od 18 grudnia 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie)
Krzysztof Kwiatkowski członek Rady od 20 grudnia 2007 r. do 14 października 2009 r. (Senator) od 14 października 2009 r. do 18 listopada 2011 r. (Minister Sprawiedliwości) od 22 grudnia 2011 r. do 9 sierpnia 2013 r. (Poseł); od 17 stycznia 2020 r. do 12 listopada 2023 r. (Senator - uchwała Senatu RP w sprawie wyboru członków KRS z 17 stycznia 2020 r. ); od 29 listopada 2023 r. (Senator - uchwała Senatu RP w sprawie wyboru członków KRS z 29 listopada 2023 r. )
Leszek Lackorzyński członek Rady od 15 grudnia 1993 r. do 23 lutego 1994 r. (senator)
Jan Linowski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu)
Kazimierz Lipiński członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 30 czerwca 1990 r. (Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Wojskową)
Teresa Liszcz członek Rady od 18 czerwca 1998 r. do 14 grudnia 2001 r. (poseł)
Józef Lubieniecki członek Rady od 22 lutego 1990 r. do 17 grudnia 1992 r. (poseł)
Tadeusz Ładykowski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie)
Ewa Łąpińska członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.); 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.); 2 marca 2023 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sosnowcu
Adam Łopatka członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 30 czerwca 1990 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego)
Zbigniew Łupina członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.); 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)
Wacława Macińska członek Rady od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu) 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu)
Jan Majewski członek Rady od 26 lutego 1992 r. do 23 lutego 1994 r. (poseł)

Małgorzata Manowska członek Rady od 26 maja 2020 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego)

Sylwester Marciniak członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, od 17 maja 1995 r. - sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu)
Aleksandra Marszałek członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, od 11 października 1990 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu)
Leszek Mazur członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.); Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 27 kwietnia 2018 r. do stycznia 2021 r. (uchwała Nr 34/2021 KRS z 14.01.2021 r. w przedmiocie odwołania z funkcji Przewodniczącego KRS oraz oświadczenie sędziego z 21 stycznia 2021 r. o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego KRS)
Zbigniew Merchel członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. od 19 marca 2006 r. do 19 marca 2010 r.
Krystyna Mielczarek członek Rady od 20 marca 2006 r. do 20 marca 2010 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi)
Józef Mikos członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Najwyższego)
Maciej Mitera członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.)
Bogusław Moraczewski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim) od 17 marca 1998 r. do 16 listopada 1999 r. Sedzia Sądu Okregowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Krystyna Morawa-Fryźlewicz członek Rady od 13 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)
Beata Morawiec członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, od 6 listopada 2002 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie) od 19 marca 2006 r. - 19 marca 2010 r.
Maria Motylska-Kucharczyk od dnia 20 marca 2010 r.  - Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi (wybrana w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów), 2-kadencja od 21 marca 2014 r. (wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 26 lutego 2014r. ) - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)

Arkadiusz Mularczyk członek Rady od 22 listopada 2019 r. do 12 listopada 2023 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 22 listopada 2019 r.); Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 13 października 2020 r. do 12 listopada 2023 r. 
Marianna Muża członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach)
Maria Myślińska członek Rady 16 lutego 1998 r. do 16 lutego 2002 r. (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Maciej Nawacki członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.); 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)
Andrzej Niedużak członek Rady od 22 marca 2014 r. - Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych w dniu 12 marca 2014 r. - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Małgorzata Niezgódka-Medek członek Rady od 14 maja 2006 (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) wybrana na drugą kadencję od 15 maja 2010 r. do 15 maja 2014 r. (w dniu 20 kwietnia 2010 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego) Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa od 6 marca 2012 r. do 15 maja 2014 r.
Włodzimierz Olszewski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie) od 18 marca 1998 r. do 18 marca 2002 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie) Wiceprzewodniczący Rady od 12 marca 1996 r. do 24 marca 1998 r. Przewodniczący Rady od 16 kwietnia 1998 r. do 18 marca 2002 r.
Gabriela Ott od dnia 20 marca 2010 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach (wybrana w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów), 2-kadencja od 21 marca 2014 r. (wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 26 lutego 2014r. ) - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Witold Pahl członek Rady od 9 października 2013 r. do 25 listopada 2015 r. (poseł)
Sławomir Pałka członek Rady od 21 marca 2014 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Oławie wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 26 lutego 2014 r. - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Kazimierz Pańtak członek Rady od 18 kwietnia 1996 r. do 15 października 1997 r. (poseł)
Agnieszka Pasternak członek Rady od 14 grudnia 2001 r. do 27 stycznia 2006 r. (poseł)
Dagmara Pawełczyk-Woicka członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.) - 26 listopada 2020 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie; 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.); Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa od 24 maja 2022 r.
Krystyna Pawłowicz członek Rady od 22 grudnia 2011 r. do 25 listopada 2015 r. (Poseł); od 25 listopada 2015 r. do 11 listopada 2019 r.  (Poseł)
Ryszard Pęk członek Rady od 9 lutego 2004 r. – do 9 lutego 2008 r. od 10 lutego 2008 r. do 10 lutego 2012 r. - wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu) Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 27 marca 2006 r. do 9 lutego 2008 r. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 11 marca 2008 r. do 10 lutego 2012 r.
Jan Piątkowski członek Rady od 18 marca 1993 r. do 7 października 1993 r. (Minister Sprawiedliwości)
Katarzyna Maria Piekarska członek Rady od 24 stycznia 2003 r. do 27 stycznia 2006 r. (poseł)
Antoni Pieniążek członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 17 grudnia 1991 r. (poseł)
Marek Pietruszyński członek Rady 23 stycznia 1998 r. do 23 stycznia 2002 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie)
Stanisław Piotrowicz członek Rady od 22 grudnia 2005 r. do 20 grudnia 2007 r. (senator); od 25 listopada 2015 r. do 11 listopada 2019 r. (poseł)
Irena Piotrowska członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach) od 19 marca 2006 r. - 19 marca 2010 r.
Barbara Piwnik członek Rady od 19 października 2001 r. do 6 lipca 2002 r. (Minister Sprawiedliwości)
Franciszek Połomski członek Rady od 22 stycznia 1992 r. do 17 listopada 1993 r. (senator)
Ewa Preneta-Ambicka od dnia 20 marca 2010 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie (wybrana w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów), 2-kadencja od 21 marca 2014 r. do 15 listopada 2017 r. (wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 26 lutego 2014r. ) - 15 listopada 2017 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Rafał Puchalski członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.); 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.); Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 24 maja 2022 r.; ; - 13 stycznia 2023 r. powołany na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Piotr Raczkowski członek Rady od 27 stycznia 2010 r.  do 27 stycznia 2014 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie); 2-ga kadencja od 28 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2018 r., Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 6 maja 2014 r. do 28 stycznia 2018 r.
Stanisław Rakoczy członek Rady od 26 lutego 1992 r. do 23 lutego 1994 r. (poseł)
Henryk Romanowski członek Rady od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie)
Maja Rymar członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie) od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie)
Edward Rzepka członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (poseł)
Tomasz Rzymkowski członek Rady od 25 listopada 2015 r. do 11 listopada 2019 r. (poseł)
Marek Sadowski członek Rady od 2 maja 2004 r. do 6 września 2004 r. (Minister Sprawiedliwości)
Małgorzata Sadurska członek Rady od 18 października 2006 r. do 19 grudnia 2007 r. (poseł)
Jarema Sawiński członek Rady od 19 marca 2006 r. - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu (wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgu w dniu 15 marca 2006 r.) 2-kadencja od 20 marca 2010 r. do 20 marca 2014 r. (wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w dniu 15 marca 2010 r. ) Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 17 kwietnia 2012 r. do 20 marca 2014 r.
Jan Semeniuk członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Serocka Ewa członek Rady od 16 listopada 2001 do 22 grudnia 2005 r. (senator)
Zbigniew Siemiątkowski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 13 marca 1996 r. (poseł)

Kazimierz Smoliński członek Rady od 22 listopada 2019 r. do 12 listopada 2023 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 22 listopada 2019 r.)

Ewa Stryczyńska członek Rady od 6 stycznia 2006 r. do 21 września 2010 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)
Krzysztof Strzelczyk członek Rady od 19 marca 2002 r. do 19 marca 2006 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie) Wiceprzewodniczący Rady od 4 kwietnia 2002 r. do 4 marca 2004 r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 4 marca 2004 r. do 19 marca 2006 r.
Adam Strzembosz członek Rady od 5 września 1990 r. do 16 października 1998 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) Przewodniczący Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r.
Paweł Styrna członek Rady od 7 marca 2018 r. do 12 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków KRS z 6 marca 2018 r.) Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 29 stycznia 2021 r. do 12 maja 2022 r. ; 2-ga kadencja od 13 maja 2022 r. (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.)
Hanna Suchocka członek Rady od 19 listopada 1997 r. do 11 czerwca 2000 r. (Minister Sprawiedliwości)
Grażyna Anna Sztark członek Rady od 21 grudnia 2011 r. do 18 grudnia 2015 r. (Senator)
Bronisław Szydło członek Rady od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie) od 18 marca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie) Wiceprzewodniczący Rady od 4 kwietnia 2002 r. - 31 grudnia 2003 r.
Zofia Ślężak członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, od 12 stycznia 1993 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku)
Krzysztof Śmieja członek Rady od 19 listopada 1997 r. do 14 grudnia 2001 r. (poseł)
Janusz Trzciński członek Rady od 22 maja 2004 r. do 22 maja 2010 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego)

Kazimierz Michał Ujazdowski członek Rady od 29 listopada 2023 r. (Senator - uchwała Senatu RP w sprawie wyboru członków KRS z 29 listopada 2023 r.)

Jarosław Urbaniak członek Rady od 28 czerwca 2024 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru uzupełniającego do składu KRS z 28 czerwca 2024 r.)

Marcin Warchoł członek Rady od 27 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. (Minister Sprawiedliwości)

Jan Wasilewski członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Najwyższego) Wiceprzewodniczący Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r.
Jerzy Wierchowicz członek Rady od 19 listopada 1997 r. do 14 grudnia 2001 r. (poseł)
Janusz Wojciechowski członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 31 października 1993 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach, od 28 września 1990 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie) 31 października 1993 r. zrzekł się stanowiska sędziego
Krzysztof Wojtaszek członek Rady od 19 marca 2012 r. do 19 marca 2016 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie) - wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 2 marca 2012 r.; Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 28 maja 2014 r. do 19 marca 2016 r.; 2-kadencja od 20 marca 2016 r. - wybrany w dniu 2 marca 2016 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów; Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 22 marca 2016 r. - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Marek Wolski członek Rady od 11 stycznia 1996 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie)
Dariusz Zawistowski członek Rady od 24 marca 2014 r. - Sędzia Sądu Najwyższego wybrany w dniu 10 marca 2014 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego; Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 17 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. (w dniu 12 stycznia 2018 roku sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski złożył oświadczenie, w którym zrzeka się funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dniem 15 stycznia 2018 roku) - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Jerzy Zawistowski członek Rady od 23 lutego 1990 r. - do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, od 28 września 1990 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie)

Stanisław Zdun członek Rady od 13 maja 2022 r. - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członków w KRS z 12 maja 2022 r.); Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 23 listopada 2023 r.
Bogdan Zdrojewski  członek Rady od 17 stycznia 2020 r. do 12 listopada 2023 r. (Senator - uchwała Senatu RP w sprawie wyboru członków KRS z 17 stycznia 2020 r. )

Adam Zieliński członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 30 kwietnia 1992 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Piotr Benedykt Zientarski członek Rady od 20 grudnia 2007 r. do 21 grudnia 2011 r. od 21 grudnia 2011 r. do 18 grudnia 2015 r. (Senator)
Janusz Zimny od dnia 20 marca 2010 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku (wybrany w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów), 2-kadencja od 21 marca 2014 r. (wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 26 lutego 2014r. ) - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
Stanisław Zimoch członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, od 28 września 1990 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi) Przewodniczący Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r.

Tomasz Zimoch członek Rady od 14 listopada 2023 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członka KRS z 14 listopada 2023 r.)
Zbigniew Ziobro członek Rady od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r. (Minister Sprawiedliwości); od 16 listopada 2015 r. do 27 listopada 2023 r. (Minister Sprawiedliwości)
Marek Zirk-Sadowski członek Rady od 17 lutego 2016 r. do 17 lutego 2022 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego)

Anna Maria Żukowska członek Rady od 14 listopada 2023 r. (Poseł - uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru członka KRS z 14 listopada 2023 r.)
Waldemar Żurek od dnia 20 marca 2010 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie (wybrany w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów), 2-kadencja od 21 marca 2014 r. (wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 26 lutego 2014r.) - do 6 marca 2018 r. (koniec kadencji w zw. z art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 3)