Data wydarzenia: 12-04-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 

Data wydarzenia: 12-04-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

 

Data wydarzenia: 12-04-22

w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw  

 

Data wydarzenia: 01-04-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego