STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Sędzia dodatkowo zatrudniony na stanowisku dydaktycznym nie narusza zasad etyki zawodowej sędziów posługując się tytułem sędziego podczas wpisywania ocen do indeksów i kart egzaminacyjnych studentów oraz w spisie pracowników naukowych uczelni.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 listopada 2004 r.
w przedmiocie wykładni § 3 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów (Uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.).

Sędziowie powinni z roztropnością i ostrożnością udzielać poparcia osobom biorą-cym udział w postępowaniu o charakterze konkursowym, aby nie dopuszczać do stworzenia wrażenia, że wykorzystują swoje stanowisko celem uzyskania wpływu na wynik tego postępowania.
Jako naganne należy ocenić kierowanie przez prezesów sądów do uczelnianych odwoławczych komisji rekrutacyjnych pism polecających w sprawie dzieci sędziów, które na egzaminach wstępnych nie uzyskały dostatecznej liczby punktów.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 września 2004 r.

Krajowa Rada Sądownictwa działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082 ze zm.) dokonuje wykładni § 18 ust. 2 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów (uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.) uznając za niewłaściwe nabywanie przez sędziów jakichkolwiek ruchomości lub nieruchomości na licytacjach przeprowadzanych przez komorników.
Sędziowie powinni dołożyć również starań, by takie działania nie były udziałem osób im najbliższych.