RADA NAUKOWA 
Przewodniczący – dr hab. Maria Joanna GONDEK
Członkowie: prof. Andrzej BAŁANDYNOWICZ, prof. Ivan BILIARSKY (Bułgaria), prof. Robert BRTKO (Słowacja), dr hab. Elżbieta CZARNY-DROŻDŻEJKO, dr hab. Tomasz DEMENDECKI, prof. Dariusz DUDEK, prof. Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA, dr hab. Jarosław KOSTRUBIEC, prof. Anna ŁABNO, dr Grzegorz OCIECZEK, prof. Wojciech RADECKI, dr hab. Joanna RADWANOWICZ-WANCZEWSKA, prof. Roberto RUSSO (Włochy), prof. Mirosław SADOWSKI, dr hab. Iwona SIEROCKA, dr hab. Paweł SKRZYDLEWSKI, prof. Konstantin TANEV (Bułgaria), dr hab. Grzegorz TYLEC, prof. Paola TODINI (Włochy), dr Andrzej WAŻNY, dr hab. Kamil ZARADKIEWICZ, prof. Luigi ZINGONE (Hiszpania/Włochy)

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Przewodniczący – dr Dariusz DRAJEWICZ

Członkowie: Marek JASKULSKI, dr Maciej NAWACKI, Dagmara PAWEŁCZYK-WOICKA

REDAKCJA
Redaktor Naczelny – Wojciech KOTOWSKI
Z-ca Redaktora Naczelnego – dr Jędrzej KONDEK
Sekretarz Redakcji – dr Wojciech POTOCKI