Data wydarzenia: 24-01-22

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

 

Data wydarzenia: 24-01-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

 

Data wydarzenia: 24-01-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (UD 169)

 

Data wydarzenia: 24-01-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Data wydarzenia: 21-01-22

w przedmiocie przedstawienia istotnego poglądu dla sprawy w postępowaniu

przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sygn. akt K 7/21