Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie uchylania się od wykonywania obowiązków orzeczniczych przez sędziów

 

Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

 

Data wydarzenia: 18-11-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

 

Data wydarzenia: 18-11-21

w przedmiocie projektu ustawy – o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 

Data wydarzenia: 29-10-21

w przedmiocie kontaktów osobistych sędziów ze stronami postępowania