Data wydarzenia: 07-03-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych.

 

Data wydarzenia: 07-03-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw.

 

Data wydarzenia: 07-03-22

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze

 

Data wydarzenia: 07-03-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Data wydarzenia: 02-03-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny