Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy  


Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o prokuraturze

 

Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy

Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie doniesień medialnych o niewykonywaniu orzeczeń przez Prezesów Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego w Olsztynie

Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD385)