Data wydarzenia: 21-02-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

 

Data wydarzenia: 21-02-22

przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 

Data wydarzenia: 21-02-22

w przedmiocie projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Data wydarzenia: 21-02-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych oraz w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Data wydarzenia: 21-02-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej