Data wydarzenia: 29-10-21

w przedmiocie kontaktów osobistych sędziów ze stronami postępowania

 

Data wydarzenia: 29-10-21

w sprawie niektórych wypowiedzi sędziów w mediach społecznościowych

 

Data wydarzenia: 28-10-21

w przedmiocie udziału sędziów w akcjach społecznych

 

Data wydarzenia: 28-10-21

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

 

Data wydarzenia: 28-10-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej