Data wydarzenia: 02-09-22

w przedmiocie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

 

Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu odebrania uprawnień do stanu spoczynku byłym członkom Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

 

Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw