Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie wniosku o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów wojskowych na rok 2022

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie publicznych wypowiedzi kwestionujących konstytucyjne umocowanie Krajowej Rady Sądownictwa oraz powołań sędziowskich dokonywanych
na wniosek obecnej Rady

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw