Data wydarzenia: 15-10-21

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, (B 598) oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych. (B 597).

 

Data wydarzenia: 15-10-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy -

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 

Data wydarzenia: 15-10-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Data wydarzenia: 24-09-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Data wydarzenia: 24-09-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw