Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Data wydarzenia: 30-07-21

w przedmiocie uzupełnienia oceny skutków dla ochrony danych osobowych przez podmioty nadzorowane przez Krajową Radę Sądownictwa

 

Data wydarzenia: 30-07-21

w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych na rok 2022

Data wydarzenia: 30-07-21

 w przedmiocie oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego