Data wydarzenia: 15-04-21

w sprawie czynności procesowych Prokuratury Krajowej z udziałem sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Data wydarzenia: 15-04-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

 

Data wydarzenia: 26-03-21

w przedmiocie włączenia pracowników wymiaru sprawiedliwości do grupy osób uprawnionych do otrzymania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 w ramach etapu „1”

Data wydarzenia: 26-03-21

w przedmiocie wniosku sędziego Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Jana Majchrowskiego

Data wydarzenia: 26-03-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi