Data wydarzenia: 30-07-21

w przedmiocie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 r. (C-791/19)

 

Data wydarzenia: 16-07-21

w przedmiocie obliczania początkowej daty pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego mianowanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1045)

 

Data wydarzenia: 11-06-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Data wydarzenia: 28-05-21

w przedmiocie wniosku sędziego Macieja Nawackiego o podjęcie przez Krajową Radę Sądownictwa stanowiska w trybie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Data wydarzenia: 27-05-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny