Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Data wydarzenia: 25-09-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Data wydarzenia: 24-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia