Data wydarzenia: 09-06-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

 

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Data wydarzenia: 12-03-20

 

w sprawie odpowiedzi na pytania Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

 

Data wydarzenia: 11-03-20

w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego

 

Data wydarzenia: 11-03-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego