w przedmiocie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
ze skargi nr 1469/20 Advance Pharma sp. z o.o. p. Polsce

w przedmiocie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ze skargi nr 43572/18 (Grzęda przeciwko Polsce)

Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 

Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym