Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w przedmiocie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radze Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269, ze zm.), po zapoznaniu się z pismem Ministra Sprawiedliwości z 30 października 2023 r. (znak: DKO-VI.5080.6.2023) Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opiniuje zamiar odwołania Pana Dariusza Pawłyszcze - sędziego Sądu Najwyższego z funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, z uwagi na zrzeczenie się pełnionej funkcji.

WP.402.1.023
Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF