Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w przedmiocie powołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radze Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269, ze zm.), po zapoznaniu się z pismem Ministra Sprawiedliwości z 7 listopada 2023 r. (znak: DKO-VI.5080.7.2023) Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Ryszarda Sadlika - sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

WP.402.1.023

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF