Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie – poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny

Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Data wydarzenia: 16-02-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz zmiany niektórych innych rozporządzeń

Data wydarzenia: 16-02-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego