w przedmiocie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ze skargi nr 43572/18 (Grzęda przeciwko Polsce)

Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 

Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym