Data wydarzenia: 08-12-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 719)

Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny