Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie projektu ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Data wydarzenia: 25-09-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.