Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego

 

Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego

 

Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską