Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

 

Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką 

Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie – poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny

Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych