Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Data wydarzenia: 16-02-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz zmiany niektórych innych rozporządzeń

Data wydarzenia: 16-02-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD140)

Data wydarzenia: 29-01-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu