Data wydarzenia: 07-11-19

 w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (A 398)

Data wydarzenia: 17-10-19


w związku ze stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń wobec sędziów

Data wydarzenia: 16-10-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Data wydarzenia: 14-10-19

STANOWISKO
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 października 2019 r.

Data wydarzenia: 14-10-19

dotyczące zarzutów publikowania antysemickich treści przez sędziego Jarosława Dudzicza