Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 4-7 lipca 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 4-7 lipca 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności asesora sądowego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 4-7 lipca 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska