Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 28 - 31 marca 2023 r. - będą rozpatrywane wnioski o powrót na poprzednio zajmowane stanowisko

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 - 17 marca 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 - 17 marca 2023 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 - 17 marca 2023 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 - 17 marca 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 - 17 marca 2023 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów