Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności