Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów