Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 16 - 19 listopada 2021 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 16 - 19 listopada 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 16 - 19 listopada 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 16 - 19 listopada 2021 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 26 – 29 października 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 26 – 29 października 2021 r. będą rozpatrywane pozostałe sprawy indywidualne