Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 4-7 lipca 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 4-7 lipca 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13 - 16 czerwca 2023 r. będą rozpatrywane wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o mianowanie na stanowisko asesora sądowego-sprostowanie informacji w pkt VIII:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 20 - 23 czerwca 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 20 - 23 czerwca 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 20 - 23 czerwca 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy