Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 11 czerwca 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 25 - 28 maja 2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 25 - 28 maja 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 25 - 28 maja 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 25 - 28 maja 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów