Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 - 17 marca 2023 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 lutego - 3 marca 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 lutego - 3 marca 2023 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 lutego - 3 marca 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 lutego - 3 marca 2023 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 181 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Iławie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nisku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 10 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 175 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku sędziego

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.