Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 10 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 174 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 lutego 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 lutego 2023 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 lutego 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 lutego 2023 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 17 - 20 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów