Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  19 - 22 września 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 19 - 22 września 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 19 - 22 września 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 8 września 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów - aktualizacja BIP 3 - sądy powszechne - odroczone - 5-8 września 2023

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 8 września 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 8 września 2023 r. będą rozpatrywane ponowne wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o mianowanie na stanowisko asesora sądowego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 8 września 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy