Data wydarzenia: 09-06-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 76)

 

Data wydarzenia: 09-06-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

 

W związku z wprowadzaniem nowego oprogramowania, które będzie pozwalało na obrady plenarne Krajowej Rady Sądownictwa w trybie zdalnym, posiedzenia Rady w dniach 8-9 czerwca  i 16-19 czerwca 2020 r. nie będą transmitowane przez Internet.
Podstawa prawna: art. 31 zzg ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.