Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 723 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 722 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 709 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sławnie.

Data wydarzenia: 07-07-23

W czerwcu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zaakceptowali kandydatury 167 absolwentów aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego w sądach powszechnych. Aby wzmocnić kadry w sądach, natychmiast, czyli 16 czerwca 2023 r., w ostatnim dniu posiedzenia plenarnego Rady, odpisy uchwał Rady zostały wysłane do kandydatów, by mogły się uprawomocnić. Dzięki temu już 29 czerwca 2023 r. do Kancelarii Prezydenta RP zostały przekazane 133 prawomocne uchwały wraz z aktami osobowymi aplikantów, 6 lipca kolejnych 25 prawomocnych uchwał, a następnych 8, po uprawomocnieniu, zostanie przekazanych 13 lipca i jedna - 17 lipca. Po podpisaniu, Prezydent RP będzie mógł wręczyć akty mianowania na stanowisko asesorów sądów powszechnych.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa