Data wydarzenia: 13-01-23

Data wydarzenia: 12-01-23

Data wydarzenia: 11-01-23

Data wydarzenia: 10-01-23

Data wydarzenia: 10-01-23
Data końca wydarzenia: 13-01-23

10 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie