ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340

2020 r. – 409

2021 r. – 918

2022 r. – 72

RAZEM: 1775

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2243 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 25 (do dnia 17 grudnia 2021 r.)

2022 –  12 – (do dnia 18 lutego 2022 r.)

RAZEM: 72

 

 INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

 

W 2022 r. – do dnia 7 lutego – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych 12 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie 100 postępowania nominacyjne.

Data wydarzenia: 01-03-22
Data końca wydarzenia: 04-03-22


1 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
2 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
3 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
4 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 22-02-22

Komunikat

W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się dzisiaj, (22.02.2022) spotkanie członków Parlamentu Europejskiego reprezentujących Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Spraw Konstytucyjnych z Przewodniczącym i prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Przedstawiciele Rady odnieśli się do wątpliwości dotyczących statusu Krajowej Rady Sądownictwa i powoływanych przez Radę sędziów oraz zajęli stanowisko w sprawie wyroków TSUE. Przedstawiciele KRS wyrazili chęć udziału w dalszych rozmach z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego ze względu na wagę i zakres poruszanych tematów.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 18-02-22

Komunikat

Na prośbę Przewodniczących Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego 22 lutego 2022 r., o godz. 13.45., w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się spotkanie Przewodniczącego KRS i prezydium Rady z delegacją Europosłów. Tematem spotkania będzie wymiar sprawiedliwości w Polsce.

Po zakończeniu spotkania, około godz.15.00, w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa (ul. Rakowiecka 30, II piętro), przewidziany jest briefing sędziego Pawła Styrny, Przewodniczącego Rady.

Wejście na teren budynku przy ul. Rakowieckiej 30 po okazaniu legitymacji dziennikarskiej.