Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu