Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9-12 stycznia 2024 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9-12 stycznia 2024 r. będą rozpatrywane następujące wnioski sędziów o przeniesienie w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9-12 stycznia 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 - 15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5 -15 grudnia 2023 r. będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 5-15 listopada 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa  o ponowne rozważenie wniosku