Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przejścia i przeniesienia sędziego w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie o ponowne rozpatrzenie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 listopada 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  7 - 10 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności