Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13-16 lutego 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszeń na wolne stanowisko sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13-16 lutego 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów 

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2024 r. będzie rozpatrywana następująca sprawa w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą rozpatrywane następujące sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą rozpatrywane następujące wnioski sędziów o przeniesienie w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów