Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 28 czerwca 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 28 czerwca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 28 czerwca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 28 czerwca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 – 17 maja 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 – 17 maja 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności: