Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12-15 lipca 2022 r. - będzie rozpoznawana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12-15 lipca 2022 r. - będą rozpatrywane następujące sprawy w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12-15 lipca 2022 r. - będą rozpatrywane następujące sprawy w przedmiocie zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12-15 lipca 2022 r. - będą rozpatrywane następujące oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12-15 lipca 2022 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21-24 czerwca 2022 r. - będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie wznowienia postępowania

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21-24 czerwca 2022 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska