Data wydarzenia: 07-06-22
Data końca wydarzenia: 10-06-22

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7-10 czerwca 2022 r. - będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie wznowienia postępowania

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26-27 maja 2022 r. - będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie wznowienia postępowania

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26-27 maja 2022 r. - będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26-27 maja 2022 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 26 - 27 maja 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26 - 29 kwietnia 2022 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26 - 29 kwietnia 2022 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska