Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 16 - 19 czerwca 2020 r. - będą rozpatrywane wnioski o powrót na poprzednio zajmowane stanowisko sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 9 czerwca 2020 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 8 - 9 czerwca 2020 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały  w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku.