Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały  w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku.

Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 10-12 marca 2020 r. podjęła uchwały w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku sędziego.

Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 10-12 marca 2020 r. podjęła uchwały w przedmiocie oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego.

Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 10-12 marca 2020 r. podjęła uchwały w przedmiocie odwołań od podziałów czynności.

Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 10-12 marca 2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego.

Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 19-21 lutego 2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego.

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 18 – 21 lutego 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 8-10 stycznia 2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego i asesora sądowego.