Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 21 – 24 lipca 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 21-24 lipca 2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego i asesora sądowego.