Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 16 – 19 czerwca 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 8 – 9 czerwca 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.

Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 8-9 czerwca 2020 r. (kontynuacja posiedzenia w dniach 10-12 marca 2020 r.) podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego.

 Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa  na posiedzeniu w dniach 8 – 9 czerwca 2020 roku (kontynuacja posiedzenia w dniach 10-12 marca 2020 r.) podjęła uchwały w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku.

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 8 – 9 czerwca 2020 roku (kontynuacja posiedzenia w dniach 10-12 marca 2020 r.) podjęła uchwały  w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 16 - 19 czerwca 2020 r. - będą rozpatrywane odwołania od podziału czynności sędziego