Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 4 – 7 sierpnia 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.